SUOMEN PALVELUSKOIRALIITTO RY

parný hrniec recepty losos Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL) on Suomessa toimiva palveluskoiratoiminnan keskusjärjestö, joka toimii yhteistyössä muiden koirajärjestöjen sekä koiraa käyttävien viranomaisten kanssa. Jäseninä Palveluskoiraliitossa ovat palveluskoiratoimintaa harrastavat koirayhdistykset ja rotujärjestöt.

Historia

van satılık ev Ensimmäiset palveluskoirayhdistykset perustettiin Suomeen 1920-luvulla. Tällöin toiminta oli täysin poliisin, armeijan ja rajavartijoiden toimintaa. Toiminta oli hajanaista jo siksikin, että maassa oli kaksi kattojärjestöä vain muutamalle alan yhdistykselle.

höffner berlin wedding werbung Nämä kattojärjestöt olivat Suomen Armeijakoirayhdistys ja Suomen Kennelklubin palveluskoiraosasto. Ne olivat laatineet hieman toisistaan poikkeavat koesäännöt. 1935 Suomen Kennelklubi jakautui, suomenkielisten harrastajien perustaessa Suomen Kennelliiton ja tällöin palveluskoirayhdistykset päättivät perustaa oman kattojärjestön eli Suomen Palveluskoiraliiton.

Toiminta-ajatus

arrow novità Palveluskoiraliitto kehittää ja ylläpitää palveluskoiratoimintaa, siihen liittyvää asiantuntijaorganisaatiotaan sekä kokoaa tietoa palveluskoiratoiminnasta. Palveluskoiraliitto tähtää toimintaan, joka täyttää jäsenjärjestöjen ja sidosryhmien tarpeet ja on motivoivaa, osaavaa sekä asiantuntemukseen perustuvaa.

zbytnia pewność siebie krzyżówka Palveluskoiraliitto luo, kokoaa ja jakaa tietoa palveluskoiratoiminnan kehittämisen ja ylläpidon tarpeisiin, sekä hankkii palveluskoiratietoutta myös muilta kotimaisilta ja ulkomaisilta koirajärjestöiltä.

pyöräily reittiopas lahti Palveluskoiraliitto keskittyy toiminnassaan niille keskeisille ja perinteisille palveluskoiratoiminnan osa-alueille, jotka koskevat koulutusta, kokeita ja kilpailuja.

Palveluskoiraliiton tehtävät

  • laatia palveluskoiratoimintaan liittyvät säännöt sekä koe-, laji- ja arvosteluohjeet
  • tuottaa palveluskoiratoimintaan liittyvää kirjallisuutta sekä muuta informaatiota
  • tuottaa palveluskoiratoimintaan liittyvää tilastotietoutta
  • tukea toiminnallisesti jäsenjärjestöjensä toimintaa
  • kehittää toimintaansa ja osaamistaan jäsenjärjestöjensä tarpeita tyydyttäväksi
  • luoda ja ylläpitää hyvät yhteistoimintasuhteet muihin koiratoiminnan keskusjärjestöihin sekä sidosryhmiin
  • osallistua kansainväliseen palveluskoiratoimintaan sen kaikilla tasoilla
  • vastata toimintansa ja taloutensa suunnittelusta sekä toteutuksesta
  • vastata kaikesta palveluskoirakokeisiin ja -kilpailuihin liittyvästä toiminnasta

hägglunds bandvagn 208
schröder abschleppdienst hamburg Lisäksi Palveluskoiraliitto toimii seuraavien rotujen rotujärjestönä:
australianpaimenkoira, australian töpöhäntäinen paimenkoira, australiankarjakoira, beaucenpaimenkoira, hollanninpaimenkoirat, venäjänmustaterrieri, kaukasiankoira, keskiaasiankoira, etelävenäjänkoira, picardienpaimenkoira, sarplaninac ja tsekinpaimenkoira.

Palveluskoiraliiton tulevaisuuden tavoitteita

myyjä elisa shopit Palveluskoiraliiton toiminta on osa suomalaista ja kansainvälistä palveluskoiratoimintaa. Toiminnan vahvuutena on suomalaisen palvelus- ja pelastuskoiratoiminnan tuntemus. Liitto vastaa laaja-alaisesti kaikesta palveluskoiratoimintaan liittyvästä toiminnasta Suomessa.

kipeä rakkula nielussa Palveluskoiraliitto keskittyy omassa toiminnassaan palveluskoiraharrastuksen kannalta keskeisille alueille. Se perustaa toimintansa jäsenjärjestöjensä tarpeiden tuntemiseen sekä niiden palvelemiseen avoimella ja vuorovaikutteisella toimintatavalla.

Palveluskoiraliiton arvot

pataruoka naudan sisäpaistista Yhteisesti sovitut ja hyväksytyt arvot luovat säännöt, joiden puitteissa toimitaan. Niiden sisäistäminen ja niistä puhuminen auttaa suhtautumaan harrastukseen ja sen tulevaisuuden haasteisiin myönteisesti. Ympäröivän yhteiskunnan esittämät tarpeet ja vaatimukset on toiminnassa otettava huomioon.

mies ei halua toista lasta vielä Jäsenjärjestöjen tarpeet ja tyytyväisyys ovat toiminnan perusta. Liitto toimii aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti sekä kehittää toimintatapojaan ja organisaatiotaan yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa.

mürbteigkipferl mit marmelade Palveluskoiraliiton toiminta tähtää tasoon, jossa jäsenjärjestöjen ja sidosryhmien tarpeet täyttyvät ja sen toimintaan ollaan tyytyväisiä.

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
mevet
Miquel Caninero
Orion Pharma Eläinlääkkeet
If
Ray
Skl
Iro